Laws of Nature

Разбирането, че порядъкът в нашия свят е подчинен на универсални закони, бележи първия научен прелом в натурфилософията. В последствие науката непрекъснато се стреми да намери и изучи тези закони (или принципи, както ги наричаме понякога): Принципите на Архимед, Законите на Нютон, Периодичната таблица на елементите, както и много други открития. Шумерите в древна Месопотамия са първите, които пишат за такива закони. Те ги наричат „mes“ и вярват, че всички аспекти на универсалния ред са управлявани според тези закони. Както и по-късните научни трудове, оцелелите от третото хилядолетие пр. Хр. шумерски записи казват твърде малко по въпроса откъде се появяват природните закони. Убеждението в съществуването на тези закони, появило се някъде по същото време, формира част от религията на шумерите. Според едно поверие природните закони са издълбани върху плочки, които се съхраняват от боговете.