the-900-years-old-leafless-forest_1 Този сюрреалистичен пейзаж е остатък от някогашен оазис в средата на пустинята в Намибия. Преди повече от 900 години е имало голямо наводнение, което е позволило да се развие гора и буйна растителност. Но скоро след това водата се изпарява, а в някогашният оазис остават да стърчат мъртви дървета. Това невероятно място наречено „Мъртвата долина“ има вид на изоставена оранжерия с дървета на 900 години.

От години „Мъртвата долина“ е любимо място за професионалисти и любители фотографи, ето и някои от снимките, направени от тях.

the-900-years-old-leafless-forest_2 the-900-years-old-leafless-forest_3 the-900-years-old-leafless-forest_4 the-900-years-old-leafless-forest_5 the-900-years-old-leafless-forest_6 the-900-years-old-leafless-forest_7 the-900-years-old-leafless-forest_8 the-900-years-old-leafless-forest_9 the-900-years-old-leafless-forest_10 the-900-years-old-leafless-forest_11 the-900-years-old-leafless-forest_12 the-900-years-old-leafless-forest_13 the-900-years-old-leafless-forest_14 the-900-years-old-leafless-forest_15 the-900-years-old-leafless-forest_16 the-900-years-old-leafless-forest_17 the-900-years-old-leafless-forest_18

Снимки: ©Unusual Places