trees in the Amazon rainforest

Автор: Анжела Георгиева

Голяма група изследователи, представители на 21 страни, според проучване на амазонските гори заключили, че повече от половината видове дървета в региона са застрашени от изчезване. За да се запазят трябва специални мерки, обобщават учените в доклад публикуван в списание Science Advances.

Площта на горите в басейна на Амазонка е започнала да намалява от 1950 година. Учените все още не разбират добре как това се отразява на отделните видове растения. Изследователите съпоставили достъпни данни от различни години с данни от настоящата картина и прогнозирали динамиката на изчезване на видовете в бъдеще. Според техните изчисления от 15 000 вида дървета 36 – 57% сега са застрашени от изчезване в съответствие с критериите на Червената книга.

„Ние не твърдим, че ситуацията внезапно е станала лоша. Ние предлагаме нова, по-точна оценка на това как гората на Амазонка вече изчезва и ще продължава да изчезва в бъдеще.“ – пише авторът на статията.

Сега амазонските гори са изправени пред заплаха свързана с изграждането на язовири, минното дело, последиците от засушаването и пожарите изострени от глобалното затопляне. Решението е чрез разширяване на природния парк и териториите принадлежащи към историческите племена, където дърветата са защитени от сеч. Специалистите пишат, че процесът на разширяване вече е започнал и при достатъчно усилия уникалното биоразнообразие на амазонката джунгла може да се съхрани.

Източник: http://scientificrussia.ru/