Когато Джон Карди (John Cardy) предложил важния принцип за да ограничи всички възможни теории за квантови принципи и полета (www.sciencedirect.com), той очаквал бързо принципа му да бъде опроверган. Почти 25 години това не се е случило, напротив, изглежда, че по-рано тази година теоремата му е била доказана.

quantum_principleАко доказателството издържи, най-вероятно ще насочва бъдещите опити за обяснение на физиката извън сегашния стандартен модел. Със сигурност ще може да се приложи за преди непознати частици, които може да се открият с Големия адронен ускорител (ГАУ).

„Ще съм доволен ако доказателството се окаже вярно.“ – казва Карди, теоретичен физик от Университета Оксфорд. Той е доста изумен, че предположението, което е направил през 1988г. се е задържало до момента.
Неговото предположение се нарича а-теорема, която гласи, че броя начини, по които квантови полета могат да бъдат енергийно възбудени винаги е толкова по-голям, колкото енергията е по-силна.

Доказателството предложено през Юли 2011г. (http://arxiv.org/) от Зохар Комаргодски и Адам Шуимър от Научния Институт Вайцман в Реховот, Израел (Zohar Komargodski and Adam Schwimmer of the Weizmann Institute of Science in Rehovot, Israel), малко по-малко започва да се приема  от останалите физици, след като са имали възможност да го проверят.
Много теории за квантовите полета, още не могат да се използват за да се предвиди как ще се държат частиците. Един пример е квантовата хромодинамика – теорията за силата, която действа между кварките и глоуните. Това оставя учените в опити да свържат физиката на  високоенергийна на малки разстояния скала (кварки) с физиката на по-нискоенергийна на по-големи разстояния скала (протони и неутрони).

Въпреки, че доста работа е отишла в доказването на връзка между двете скали, съществуват относително малко генерални принципа, които го доказват за всички възможни теории.  Но а-теоремата на Карди може да е един от тези принципи.  Нейна версия е доказана в двуизмерно пространство, но Карди предполага, че тя що може да устои и в четириизмерно такова.  Доказателството не е идеално, някой части от него изискват пояснение, както и на няколко стъпки трябва да се обърне повече внимание. Но Робърт Майърс(Robert Myers), теоритичен физик от Инситута Периметър във Ватерло, Канада (Perimeter Institute in Waterloo, Canada) мисли че доказателството е вярно. Ако това е цялостно доказателство тогава това става един много силен принцип, ако не е – е идея, която удържа на почти всичко.

Източник: http://www.nature.com