anthroposophy

Изображение: www.anthroposophyforprisoners.org

Антропософската общност е учредена през 1912 г. от австрийския учен Рудолф Щайнер (1861 – 1925), за да наложи неговата нова „духовна наука“. Тя е базирана на убеждението му, че човешкият интелект, развиван по подходящ начин, може да осъществи контакт със свръхестествените духовни светове. През следващата година (1913) в Дорнах, Швейцария, той основава първия Гьотеанум (Goetheanum) – това е неговата школа за изучаване на спиритически науки.