Даоизмът е школа във философията, която разглежда порядъка в природата („дао“ – път, естествен закон на живота) като въпрос от изключителна важност и смята човешките усилия, прогрес и развитие за напразно губене на време. Школата е основана от Лао Дзъ, който е роден в южната китайска провинция Чу през VI в. пр. Хр. Макар че подробностите са малко известни, изглежда, че Лао Дзъ първоначално работи като историк в Централен Китай, но става известен със своето отхвърляне на общоприетите ценности и с оттеглянето си от обществения живот. Известно е, че като старец той решава да напусне Китай и да пътува без определена посока. По пътя среща свой поклонник, който го убеждава да запише размислите си. Резултатът – „Дао Де Джин“ – е първата китайска философска книга. Сега тя е преведена на всички основни езици, като само на английски е издавана десетки пъти.

Taoism_Practice