green_ozelinenie

Свободните градски и крайградски пространства често са обрасли с нежелана растителност и са превърнати в сметища, което ги прави удобни места за укриване на оръжия, наркотици и трупове, за извършване на незаконни дейности от сорта на продажба на наркотици и оръжие, убийства и проституция.

Изследователите от Медицинското Училище „Перелман“ („Perelman“ School of Medicine) при Университета на Пенсилвания (University of Pennsylvania) успели да докажат тезата, че озеленяването и облагородяването на пустеещите и незастроени участъци в градовете и около тях снижава нивото на стрес у жителите, живеещи в и около тези райони и намалява криминалните случаи, въоръжените нападения, проституцията и употребата на наркотични вещества.

Изследователите избрали два съвсем случайни необлагородени участъка в американския град Филаделфия. Единия от тях оставили в първоначалното му състояние, а над другия се потрудили членовете на обществото на градинарите на щата Пенсилвания. Те събрали боклука, построили ограда, засяли трева и дръвчета, и веднъж на две седмици привеждали в ред новосъздадената градина.

Жителите на близките райони трябвало да попълнят анкета два пъти: преди началото на изследването и три месеца по-късно. Като втора статистическа опора учените избрали полицейските сводки на престъпленията в тези райони, обхващащи периода от 3 месеца преди и 3 месеца след облагородяването на участъка. Оказало се, че при втората анкета интервюираните граждани демонстрирали по-ниско ниво на тревожност и по-голямо чувство за безопасност, отколкото – по време на попълването на анкетата в началото на експеримента. От една страна, това било свързано и с релаксиращото въздействие на зелената трева и свежия кислород, а от друга – с това, че папките с криминалните хроники в местното полицейско управление станали по-тънки.

Ръководителката на изследването, Евгения Гарвин, разказва: „Нашата теория е, че преобразуването на пустеещите участъци, обрасли с бурени и засипани с боклук, в чиста и зелена зона, способства за усещането за сплотеност между жителите на квартала. Парченцето жива природа дава възможност на хората да се събират заедно и да започнат да се занимават със спорт. Така не остава място за разпространение и употреба на наркотици.“

По време на изследването учените се заинтересували и от влиянието на озеленяването на пущинаците върху здравето на хората, в частност – на параметрите на сърдечната им активност. „Какво може да получи човек, който всеки ден вижда от прозореца си унил пейзаж и минава покрай запуснати места, особено – през нощта? Очевидно – хроничен стрес!“, смята доктор Гарвин.

Но как ще се изменят физиологическите показатели на организма след озеленяването на жизненото пространство? „Като контролираме пулса на участниците продължително време, ние се надяваме да получим по-ясна представа за това, как организмът реагира на окръжаващата го среда и как тя може да влияе върху здравето на хората.“ Тази част от експеримента все още се намира в процес на анализи.

Еколозите и лекарите отдавна са разбрали, че озеленяването на пустеещите участъци влияе благотворно както върху човешката психика, така – и върху психиката на обществото. Но предположенията са едно, а когато става въпрос за отпускане на определени суми от градския бюджет за озеленяване, тогава е нужно нещо по-солидно. Тези изследвания би трябвало да послужат като сериозно доказателство за това, че да се инвестира в зелената трева е много по-изгодно, отколкото – да се харчат пари за борба с уличната престъпност.

Като обработили цялата необходима статистика, учените събрали важни данни за рационално градско планиране и представили научни доказателства в полза на озеленяването на пустеещите земи в градовете.

Нищо чудно властите на Филаделфия да се заинтересуват от „зелената стратегия“, която е способна да намали насилието и способства за повишаването на безопасността на гражданите. По мнението на експертите, такъв подход ще се окаже по-ефективен и дълготраен, в сравнение с всичко, което вече е изпробвано до този момент.

Освен всичко това, озеленяването на градовете създава нови работни места и повишава цената на имотите в тези райони.

Автор: Неделин Бояджиев
По материали от:
www.ecology.md
http://saferoutescalifornia.wordpress.com
www.ncbi.nlm.nih.gov