venus-ozone_venera

Списанията New scientist и Icarus съобщаваt, че на Венера е установено наличие на озонов слой. Откритието е направено чрез спектрален анализ на данни от космическия апарат Venus Express. Количеството се пресмята на около 1% от земния озон, но все пак озонът е на Венера.

http://www.newscientist.com/data/images/ns/cms/dn21021/dn21021-1_600.jpgСлед извършено компютърно моделиране се смята, че озонът се образува чрез разграждане на молекули на въглерода под въздействието на слънчеви лъчи, образуване на кислородни молекули, образуващи на студената нощна страна на Венера молекулярни двойки, т.е. кислород (О2) и тройки, т.е. озон (О3).

Въз основа на това Франк Монмесен от центъра LATMOS във Франция смята, че основните реакции, които се случват в горните слоеве на земната атмосфера, са възможни и на Венера.

На земята обаче, освен въглеродният разпад под действието на слънчевата светлина, има и друг източник на образуване на озона – кислородните атоми от растенията и процесът на фотосинтеза, чрез който още преди около 2.5 милиарда години са се образували кислородните молекули.

Някои учени смятат, че щом атмосферата съдържа въглероден двуокис, молекулярен кислород и озон, е възможно възникването на живот на съответната планета, но всъщност количествата на Венера, както и на Марс, са твърде малки. На Венера има около 1% от земния озон, а на Марс – около 0.3%. За да има възможност за живот, озонът трябва да е около поне 1/5 от земния.