solar_system_galaxy

Учените вярват, че малки частици космически прах могат да бъдат разглеждани като дневници на през пътешествията им през ранната слънчева система.
Малки зрънца космически прах предоставят възможност на учените да погледнат към ранното детство на първичната Слънчевата система, преди Земята да бъде родена.

Частиците, наречени калций-алуминиеви или КА, са открити в метеорити. Учените вярват, че тези 4,57 милиарда-годишни частици са регистрирали своя маршрут и са си водили „дневник на пътуването”.

Откритието насочва вниманието на учените върху процесите, които са създали протопланетарния диск от материя около ранното Слънце.

Учените изследвали парченце с големината на грахово зърно, взето от метеорита Алиенде – най-големият въглероден хондрит, попаднал на Земята. Предполага се, че метеоритът е бил с размерите на автомобил, раздробил се на стотици парчета, когато е попаднал в атмосферата през 1969 г., в Чихуахуа, Мексико.

След кръстосано секциониране, изследователите са установили различни слоеве минерали, образували се по ръба на ядрото, като слоевете на лука. Учените използвали йонен спектрометър на масата (NanoSIMS), за да изследват изотопи на  кислород от слоевете от вътрешността на парченцето с резолюция от само два микрона.

Тъй като относителното изобилие на кислородни изотопи променя протопланетарния диск, научният екип определил точното време, когато се е формирал минералът. Учените са открили вероятно проби от кондензиран молекулен газ в твърдо състояние в среда, богата на кислород-16, каквато е била и тази около Слънцето. По-късно бедната на кислород околна среда, загубила кислород-16, вероятно – изхвърлен от равнината на Слънчевата система, преди да попадне в астероидния пояс, формиращ планетата.
Звездният прах предоставя първото доказателство за прехвърляне на елементи от вътрешната страна към външната страна на слънчевата система.

Екипът бил изненадан да установи, че в крайна сметка се е върнал обратно към вътрешната част на Слънчевата система. Но резултатите съответстват с някои теории за ранната протопланетарна мъглявина – Моделът на Шу и Теорията за т. нар. X-вятър (или Хикс вятър/Хикс-модел).

Според тези теории, магнитните полета на Слънцето разпръснали газ и космически прах в протопланетарния диск и изхвърлили зрънцата звезден прах. Веднъж изхвърлени, зрънцата паднали като дъжд във външната страна на слънчевата система и в крайна сметка се включили в състава на астероиди и планети.

Според научния екип, изследването е отнело десетилетия на космохимиците и на астрофизиците.

По материали от: http://www.abc.net.au