groups

Ново изследване, проведено от учени от Масачузетския технологичен институт,  Карнеги Мелън и Юниън колидж показва, че колективната интелигентност на групата предсказва ефикасното изпълнение на широк обхват от задачи. Важността на откритието се състои в това, че индивидуалната интелигентност на участниците в групата не повлиява върху изпълнението или казано с други думи, ако умни хора се съберат в група, това не прави  групата умна. Оказва се, че социалните фактори са по-добрият предиктор на груповото изпълнение. Ефективната координация и комуникация, както и социалната сензитивност са реалните предпоставки за колективна интелигентност. Когато групата се състои от хора с умения да усещат и отговарят на емоциите на другите, те показват по-голяма колективна интелигентност и по-добре изпълнение. От друга страна, групи, в които един участник доминира в разговора и във вземането на решения, са по-малко интелигенти и в по-малка степен ефективни. Изследователите заключват, че групи с по-голям процент жени са по-ефективни, защото именно жените демонстрират по-добра социална сензитивност и способност да разчитат умовете и настроението на другите.
Все пак промяната на половото съотношение в екипите не е задължителна. Колективната интелигентност може да се подобри, чрез по-сензитивни начини на работа като създаване на възможности членовете да изразяват своите чувства, а другите да им отвръщат;  стимулиране на срещите лице в лице, защото емоциите по телефон или имейл трудно се разчитат;  създаване на работна среда, в която екипите са по-умни, по-щастливи и по-успешни.

По материали от:
www.livescience.com
www.heidigranthalvorson.com