Датският философ Сьорен Киркегор (1813 – 1855) разглежда съществуващите религиозни и философски системи в светлината на проблема как човек да използва своята лична свобода. Той намира всички тези системи за незадоволителни заради претенциите им за обективност. Отхвърляйки рационализма и идеализма, той формира възгледа, че всеки сам е отговорен за намирането и преследването на своя цел в живота. Това е начинът, по който се поставя началото на екзистенциализма, и затова екзистенциалистите решават да обърнат гръб на философските размишления и да решават всичко благодарение на личния си житейски опит. Първата публикация на Киркегор с изложение на тази идея е „Или – или“ (Копенхаген, 1843).

Existential-mirror