Life on MarsОткакто през 1996 г. НАСА обяви за наличието на предполагаеми изкопаеми В марсиански метеорити, защитниците и скептиците спорят върху откритието. Сега няколко нови доклада дават подкрепа на идеята, че вкаменелости на бактерии са запазени в метеорити, откъснати от повърхността на Червената планета.

Екип с ръководител Имре Фридман, главен изследовател в изследователския център Епмс на НАСА, твърди, че кристали магнетит в известния метеорит ALH8001 са издайнически сигнали за марсиански микроби. На Земята подобни микроскопични кристали се образуват от „магнитотактични“ бактерии – микроби, които се подреждат по магнитното и поле. Докато другите изследователи са се насочили към размерите и формата на кристалите, за да определят дали са образувани от бактерии, групата на Фридман е открила доказателство в магнитните Вериги. Тези вериги предполагат присъствието на биологична структура, Вече разложена, без която кристалите „биха се групирали Вследствие на магнитните сили“, обяснява Фридман.

Учените от НАСА, направили оригиналното съобщение, вдигат голям шум около новите изследвания, но не всеки е убеден, че кристалните вериги са доказателство за древен микроживот на Марс. Скептиците твърдят, че откритите в метеорита кристали не са уникални за бактериалния магнетит и биха могли да се формират от небиологичен процес. Но докато учените не бъдат в състояние да демонстрират подобен процес в лаборатория или да донесат марсианска скала, съдържаща доказателства за живот, дебатите вероятно ще продължат.