Книгата на Сю Йоу „Описание на някои традиции на математическата практика“ от 190 г. след Хр. описва системата на „великото единство“ за графично пред­ставяне на числата, преподавана на автора от Тиен Му Сиен Сен, който е описал и сметалото. Вели­кото единство е графика, на която оста X (хоризонта­лата) е градуирана в степени на десет, т. е. единици, десетици, стотици, хиляди, милиони, милиарди и т.н. Оста V, или вертикалната ос, е градуирана в единици от едно до девет. Така в този предвестник на Картезианската аритметика всяко число може да се предста­ви графично, като се движат броячите по деветте хо­ризонтални линии, започващи от оста Y.