stunning-concept-art-reveals-nasas-1970-vision-for-humanity-in-space-17-hq-photos-18

През 1970 г. в НАСА са се провели поредица от летни училища с цел да се разработят модели за бъдещи космически колонии. Художници илюстрирали няколко типа колонии, които преди повече от 45 г. изглеждали реални за бъдещ живот извън Земята.

stunning-concept-art-reveals-1 stunning-concept-art-reveals-2 stunning-concept-art-reveals-3 stunning-concept-art-reveals-4 stunning-concept-art-reveals-5 stunning-concept-art-reveals-7 stunning-concept-art-reveals-8 stunning-concept-art-reveals-9 stunning-concept-art-reveals-10 stunning-concept-art-reveals-11 stunning-concept-art-reveals-12 stunning-concept-art-reveals-13 stunning-concept-art-reveals-14 stunning-concept-art-reveals-15 stunning-concept-art-reveals-16 stunning-concept-art-reveals-nasas-1970-vision-for-humanity-in-space-17-hq-photos-18