Числата на Фибоначи в математиката образуват редица, която се дефинира рекурсивно по следния начин:
F(0) = 0
F(1) = 1
F(n) = F(n-1) F(n-2)

Започва се с 0 и 1, а всеки следващ член на редицата се получава катосума на предходните два. Първите няколко числа на Фибоначи са
0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89,…

Ето някой от основните свойства на числата на Фибоначи:
(F(n),F(m))=1
(F(n),F(m))=F((m,n)) т.е. НОД на числата F(n) и F(m) e число на Фибоначи с индекс НОД(m,n)
F(n k)=F(k-1)*F(n) F(k)*F(n 1)
F(k)/F(kn) за произволно n

Числата на Фибоначи могат да се бележат и с u(n).