OTNL

OTNL. Не можем да видим новия елемент 117, но берклият, използван за създаването му, се вижда на снимката, задържан с пинсети.

Периодичната таблица беше разширена с обявлението за потвърждаването на още ненаименования елемент, под номер 117.

През 2010 г., след съвместна работа между САЩ и Русия, сътрудниците съобщиха, че са успели да създадат атоми на елемент с 117 протони, запълвайки празнина, която се появи когато 118-ия елемент беше открит 4 години по-рано. Обаче Международният съюз за чиста и приложна химия настоява за сътрудничество между два независими екипа, преди да позволи добавянето на нов елемент към периодичната таблица, въпреки че временното име, унусептий, се използва докато  се потвърди новия елемент.

“Създаването на елемент 117 е абсолютния лимит на възможното в момента,” – каза професор Дейвид Хинде от Австралийския национален университет, един от авторите на доклад, публикуван в Physics Review Letters. “Ето защо да създадеш и да идентифицираш някои от тези атоми е триумф.”

Хинде беше част от екипа в лабораторията GSI в Германия, който смеси калций 48 с берклий 249. Това не е лесно, защото берклият е труден за произвеждане в изобилни количества и има живот от 320 дена. По-малко от половината произведено количество ще остане година след като е било направено, което значи, че транспортирането и пречистването не могат да чакат. Крайният продукт, като всички атоми, които са по-тежки от оловото, беше нестабилен. Гледайки излъчването на алфа частици, екипът заключи, че това са били продуктите на две вериги на разпадане, и двете – произлизащи от 294117, атом със 117 протона и 177 неутрона. Една от веригите включва изотопите 270Db и 266Lr. Последният добавя 4 неутрона към предишния най-голям изотоп на лоуренсия.

Като цяло, големите атоми имат по-кратък живот, защото гният по-бързо чрез радиация, уголемявайки своята маса. Но все пак, това което е известно като острови на стабилност съществува и авторите смятат, че едночасовият живот на 270Db “отбелязва важна стъпка към наблюдаването на още по-дълготрайни ядра на свръхтежки елементи, които се намират на „острова на стабилност”.

Производителният процес не беше ефикасен. Повече от 1019 атома 48Ca, изотоп, който не е обичаен сам по себе си, били изстреляни към берклия, за да бъдат произведени само 4 атома от елемент 117. Въпреки това, Хинде казва, че въз основа на този доклад, е възможно елемент 117 да бъде приет.

Елемент 117 е най-скорошния от 6 елемента, обявени за пръв път от Обединения институт за ядрени изследвания в Русия. От тези, 113, 115 и 118 остават непотвърдени, въпреки че претенции са изявени за първите два.

Толкова малка проба не ни позволява да научим много за химията на елемент 117. Позицията на унусептия в периодичната таблица го поставя под халогенните газове като флуор и хлор, но големият капацитет за улавянето на електрони, който прави тези елементи толкова реактивни, отслабва когато слизаме по-надолу в таблицата и всъщност е смятано, че ако някой някога успее да създаде достатъчно, за да наблюдава химически взаимодействия, би било по-вероятно да загуби електрони отколкото да придобие такива.

Може би е време Том Лерър да излезе от пенсия, за да добави още редове към песента си.

Междувременно Хинде има още по-големи мечти. “Големият въпрос е – как да създадем елементи 119 и 120?”. Но за да се постигне това, снаряд, по-тежък от 48Ca, ще трябва да бъде открит. Хинде работи върху идентифицирането на най-добрия кандидат.

Източник: http://www.iflscience.com/