_nuclear_armagedon

От зараждането на живота на Земята преди около 4,54 млрд. години уязвимите видове винаги са съществували в сянката на унищожението. Изчезването на видовете е нещо напълно естествено – 99% от всички 4 млрд. форми на живот, за които са смята, че са еволюирали оттогава, вече са измрели. Освен това, през последните 500 млн. години планетата е преживяла пет пъти значително ускоряване на обикновено стабилния темп на измиране на видовете. Тогава повече от 75% от формите на живот на планетата измирали за период, който от геоложка гледна точка се равнява на един миг.

 Поне едно от тези масови измирания е било причинено от някакво апокалиптично събитие. Ако огромен астероид удари Земята, например, сблъсъкът би предизвикал унищожителни земетресения и огромни вълни – цунами по цялото земно кълбо. Това вече се е случвало – динозаврите, заедно с повече от половината от останалите видове, са били ликвидирани преди 65 млн. години, след като астероид с диаметър 10 км се разбил някъде в полуостров Юкатан.

 Други природни бедствия, които могат да имат подобен ефект, са рязка промяна в климата или масивно вулканично изригване. Подобни събития биха предизвикали глобални катастрофи, които могат да ликвидират голяма част от живота на Земята. Като се има предвид обаче, че сме преживели стотици хиляди години, изложени на такъв риск, е малко вероятно подобно бедствие да сложи край на нашето съществуване.

 Космическите заплахи за живота на Земята също винаги са ни съпътствали – сблъсъкът на нашата галактика – Млечния път – с най-близката друга галактика – Андромеда, например, или появяването на черна дупка.

 В действителност обаче може да се окаже, че най-големите рискове за човечеството произлизат от нашите собствени действия – климатичните промени, замърсяването, изчерпването на природните ресурси, ядрените оръжия или – нещо друго.

 С все повече и повече технологии, които могат да посеят масово унищожение, с по-добро познаване на космическите заплахи за нашата планета, и все повече форми на масмедии, които тръбят наближаването на Армагедон, изглежда, че истерията, свързана с възможен скорошен апокалипсис, отново завладява човечеството. Като се има предвид, колко са успешни през последните години филмите за бедствия, слагащи край на света, изглежда, че човечеството е истински запленено от сценариие за края на света.

 В реалния свят не можем да знаем, как и дали Земята и човечеството ще срещнат своя край. Размишленията върху края на света обикновено са работа на религията. Сега обаче науката също се включва в търсенето на отговор този въпрос.

 Според песимистите, светът ще се сгромоляса рязко – с гръм и трясък. Или ще върви към гибелта си бавно и дълго време. Според оптимистите пък, човечеството ще преодолее трудностите и ще оцелее в този си вид или – под друга форма.

 Предлагаме ви множество от възможни сценарии на развитие на човечеството или на независещи от човека изменения на Земята или във Вселената, които биха могли да сложат край на нашата цивилизация.

 1. Смърт от поемането на наркотици и настъпването на еуфория

 Много голяма част от човечеството ежедневно използва наркотици, като например – кофеин или никотин. Други наркотици подобряват настроението или държат човек в будно състояние в продължение на денонощия. Не е изключено да настъпи катастрофална зависимост на човечеството от наркотиците, при която то да започне да измира постепенно. Нека си спомним как през XIX век китайците масово започнаха да ползват опиум, а когато държавата забрани употребата му, англичаните инициираха опиумни войни. Оттогава – насам са създадени много нови наркотици. Наркоманията (или токсикоманията) е болест, предизвикана от периодичната употреба на някакво упойващо или токсично (отровно) вещество, с тендеция дозировката му постояо да се повишава. Тази болест води до психо-физическа зависимост от съответото вещество и до пагубни и необратими последствия за целия организъм. Наркоманията неминуемо води до смърт. Освен алкохола, тютюна, кофеина и опиума, други наркотици са морфинът, кодеинът, хероинът, марихуаната, хашишът, ганджата, амфетамините, мескалинът, ацетонът, толуенът и така нататък.  В САЩ най-широко разпространените и най-вредните наркотици са алкохолът и цигарите. От тях годишно умират много повече хора, отколкото – от останалите наркотици. Съчетаването на психотерапия с метадонова програма се използва по целия свят за лечението на хероиново зависимите. Лечението с метадон е лечение с наркотична субстанция, но ползите от него са, че той не осигурява еуфоричния ефект от наркотиците, има продължително действие и не изисква пациентът настойчиво и цял ден да си търси дрога. Изисква се пациентът да продължи да го приема за доста дълъг период от време.

 1. Внезапна промяна в физичните константи на Вселената

 Ако Земята е била създадена и все още се намира в регион, известен като „фалшив вакуум”, тази област може във всеки момент да премине в по-ниско енергийно състояние. Този срив може да се случи със скоростта на светлината и нашите атоми няма да успеят да се задържат един за друг при вълната от енергия, която би последвала, и всичко би се разпаднало. Ако това се случи, Вселената няма да бъде такава, каквато я познаваме.

 1. Ускорител на частици и частицата „стрейнджлет”

 В квантовата механика има много страховити хипотези. Една от тях е свързана с елементарната частица, наречена „стрейнджлет”, която може да трансформира всяка друга материя в копие на себе си. Така само за няколко часа няколко такива частици могат да превърнат планетата в безформена маса стрейнджлети. Физиците отдавна теоретизират, чеускорителите на частици (като големия адронен колайдер) може да унищожат Земята. Когатоелектрическите полета се използват за ускоряване на протони, те биха могли да се сблъскат с огромна скорост, при която да се създадат малки черни дупки, които бавно ще погълнатнашата планета и дори – цялата Слънчева система.

 1. Краят на времето

 През 2007 г. испански учени предложиха алтернативно обяснение на мистериозната тъмна материя, която представлява 75% от масата на Вселената и действа като антигравитация, разделяйки галактиките една от друга. Те изказаха предположението, че ефектите, които наблюдаваме, се дължат на това, че времето се забавя и изтича от нашата Вселена.

 1.  Мегацунами и потоп

 Мегацунами би могло да унищожи цялото източното крайбрежие на САЩ, на Япония или друга океанска или морска държава. Крайбрежните области в целия свят може да бъдат наводнени. Каква би могла да бъде причината: стопяване на ледниците, земетресения в океаните и моретата, падане на астероид в океан или в море. Геолозите се тревожат, че евентуално бъдещо изригване на някой вулкан може да запрати в Атлантическия океан парче скала, два пъти по-голямо от остров Ман, което да предизвика вълни с височина над един километър с катастрофални последици за бреговете на Европа, Северна Америка, Южна Америка и Африка.

 1. Геомагнитна инверсия

 Магнитното поле на Земята представлява щит срещу опасната слънчева радиация. През известен период северният и южният магнитен полюс разменят позициите си и по време на тази размяна магнитното поле може да отслабне или да изчезне в продължение на години. Ако това се случи, на нашата планета могат да попаднат космически лъчи, които да унищожат всяка форма на живот. Последната известна такава смяна се е случила преди почти 780 000 години и е възможно да се повтори в недалечно бъдеще.

 1. Избухване на свръхнова звезда в близост до Слънцето

 Когато една свръхмасивна (свръхнова) звезда умира, от нея в космическото протранство се изстрелват високоенергийни гама-лъчи. Ако такива лъчи достигнат Земята, тяхната огромна енергия би разкъсала молекулите на атмосферата и би унищожила защитния озонов слой.Гама-лъчите са най-мощните експлозии, известен във Вселената. Те могат да освободяттолкова енергия, колкото е освободило нашето Слънце по време на целия си живот – 10милиарда години. Огнена въртележка в Космоса би могла да изпепели живите организми на Земята.

 1. Черна дупка

 Черните дупки са най-мощните гравитационни обекти във Вселената, които са способни да разкъсат Земята на съставните й атоми. Дори и ако е на милиарди километри, една черна дупка може да извади Земята от Слънчевата система и да я запрати в космическото пространство, където тя ще се рее без източник на светлина и топлина. Най-малкото, черната дупка би могла да изкриви орбитите на всички планети от Слънчевата система, както – и орбитите на техните спътници. (Най-много спътници има планетата Юпитер – 63.) А би могла да откъсне някои планети от системата. Ако черна дупка изхвърли Юпитер от нашата слънчева система, на Земята ще падат 10 000 пъти повече метеорити. Теоретичната физика твърди, че черните дупки, създадени от устройство, подобно на адронния колайдер, ще бъдат съвсем малки и или ще се изпарят, или ще напуснат със свръхскорост нашата галактика. А най-близките черни дупки се намират на хиляди светлинни години от Земята.

 1. Агресивни видове

 Агресивните видове може да са растения, животни или микроби, попаднали в екосистема, която не разполага със защита срещу тях. Популацията на нашественика бързо се увеличава, а нападнатата екосистема е дестабилизирана и застрашена от колапс. Агресивните видове вече представляват скъпо струващ глобален проблем – те нарушават стабилността на местните екосистеми, изяждат други видове, пренасят вируси, отравят почвите и нанасят щети на земеделието.

 1. Трансхуманизъм

 Биологичните и технологичните нововъведения могат да доведат хората до ново ниво, отвъд сегашното, на което те вече няма да приличат на представителите на човечеството, които съществуват днес. „Постхората” ще функционират с изкуствен интелект, базиран на мислите и спомените на древните хора, които са били вкарани в компютърна система и съществуват единствено под формата на дигитална информация в мрежа.

 1. Ядрена война или повреда на ядрена електроцентрала, последвана от ядрена зима

 След бомбардировките над Хирошима и Нагасаки с ядрени бомби в края на Втората световна война двете суперсили – САЩ и СССР навлязоха в период на „студена война”, приключил през 1991 г. Държави като Пакистан, Иран и Северна Корея също правят опити да се сдобият с атомни бомби. От десетилетия – насам ядрените бомби държат световното население в страх от Армагедон и, докато лидерите на страните с ядрени оръжия си сътрудничат в разоръжаването, ядреният тероризъм все още е голяма опасност. Известно е съществуването на около 20 000 ракети с ядрени бойни глави, пръснати по целия свят. А за още колко не знаем? Не бива да се забравя какво се случи в Хирошима и Нагасаки през 1945 г.! Не бива да забравяме и последствията от повреждането на реакторите в електроцентралите в Чернобил и Фукушима. Това е най-бързият начин, по който би могло да бъде унищожено човечеството.

 1. Компютрите и роботите завладяват света

 Развитието на новите технологии и изкуствения интелект би могло да доведе до появата на компютърен свръх разум, който да поведе компютрите и роботите на война срещу хората. Вече има интелигентни компютърни вируси, имащи полу-самосъзнание. Военните роботи стават все по-сложни и все повече се доближават до човешкия интелект. Скоро може да започнат да взимат и самостоятелни решения. И да решат, че ще им бъде по-комфортно, ако изтребят хората на тази планета. Възможно е някоя извънземна цивилизация да изпрати свои роботи, които да завладеят Земята и да унищожат човечеството. От друга страна, роботите биха могли да завладеят човечеството и с любов. Може идеалната ни „половинка” да се окаже робот. Роботите може да се окажат и наследници на човечеството – след неговата гибел по някоя друга причина.

 1. Промяна на климата и екологията, намаляване на биоразнообразието, колапс на екосистемите

 Предполага се, че неконтролируемо покачване на глобалното затопляне би могло да причини изменение на климата на Земята, която постепенно би могла да стане съвсем необитаема – също като планетата Венера. Според един климатичен доклад на ООН, поради глобалното затопляне хималайските ледници, източник на най-големите реки в Азия – Ганг, Инд, Брахмапутра, Яндзъ, Меконг, Салуин и Жълтата река – може да изчезнат до 2350 г. Около 3 милиарда души живеят в дренажния басейн на хималайските реки, което е почти половината от населението на света. Хималайската речна система се простира върхуследните държави: Афганистан, Бангладеш, Бутан, Китай, Индия, Непал, Мианмар (Бирма), Камбоджа, Тайланд, Лаос, Виетнам, Малайзия и Пакистан. Възможни са както засушавания, така – и големи наводнения в тези държави. В Индия само р. Ганг осигурява вода за пиене и за земеделие на над 500 милиона души. Западното крайбрежие на Северна Америка, което получава голяма част от водата си от ледниците в планински вериги като Скалистите планини, Каскадните планини и Сиера Невада, също ще бъде засегнато. Ако нови водоизточници не бъдат открити до 2020 г., жителите на щата Калифорния ще бъдат изправени пред голям недостиг на вода.
Климатолозите споделят своите наблюдения относно нарастването на интензивността и честотата на природните бедствия. Днес около 70% от бедствията са свързани с климата, а преди 20 г. са били 50%. Тези бедствия вземат повече човешки жертви и да цената за справянето с последствията от тях е все по-висока. Разрушителните внезапни проливни дъждове, интензивни тропически бури, повтарящи се наводнения и суши, вероятно ще се увеличат. Изсичането на тропическите гори ще намали дъждовете в тропиците, а затоплянето на Световния океан, ще повлияе на изхранването на фитопланктона. Това ще доведе до пустинни области в тропическите зони и ще намали биоразнообразието на планетата. Разтопяването на полярните ледници пък може да доведе до потоп и потъване на много крайбрежни градове (например – Венеция). След резки климатични изменения може да започне масова миграция на население. Ще започне ново преселение на народите. И ще има множество конфликти за оставащите ресурси (храна, пасища за животните, питейна вода, полезни изкопаеми…), тъй като някои части на света ще станат много по-непригодни за живеене. Макар че времето в Канада става малко по-приятно, глобалното затопляне вече променя моделите на миграция на птиците и животните, преразпределя валежите от дъжд и сняг и дори увеличава честотата и силата на ураганите.

 1. Влошаване на качеството на почвите и намаляване на земеделските добиви

 Качеството на около  40% от селскостопанската земя в света е сериозно влошено. Ако до 2025 г. настоящата тенденция на деградация на почвите в Африка продължи, континентът ще бъде в състояние да се изхранва само 25% от населението си.

 1. Сблъсък на космически тела (комети, метеорити, астероиди, друга планета от Слънчевата система или планетата Нибиру) със Земята

 Много са факторите, довели до изчезването на динозаврите, но финалният щрих вероятно дължим на онова гигантско небесно тяло, сблъскало се с планетата ни преди 65 милиона години. Широкият ок. 10 км. астероид се забил в мексиканския полуостров Юкатан, създавайки кратера Чиксулуб, дълбок 10 километра и с диаметър 180 километра. Ударът предизвикал катастрофални мегацунамита, бури и пожари по целия свят и изстрелял достатъчно прах и частици във въздуха, така че да блокира Слънцето и да предизвика продължителен период на глобално застудяване, довел до измирането на множество растения. Оттам по веригата загинали и други същества, населяващи Земята. Според изчисленията на учените, на всеки 500 000 години обект с диаметър около 1 км се сблъсква с нашата планета, а обект с диаметър над 6 км, който би предизвикал масово измиране на видовете, може да се сблъска с нашата планета на всеки 100 000 000 години, като срещата ни с втория вид обекти вече е просрочена. След сблъсък на Земята с метеорит ще настанатопустошение, пожари, земетресения, може да се активират някои вулкани. Ако планета от ранга на Меркурий се сблъска със Земята, животът на нашата планета ще бъде унищожен и сблъсъкът ще изхвърли в орбита достатъчно планетарна материя, която би могла да формира втори спътник на Земята. Някои астрономи обясняват възникването и развитието на живота на Земята с влиянието а планетата Юпитер, която защитава нашата планета от голяма част от метеоритите. Ако Юпитер не съществуваше, метеоритните удари върху Земята биха били поне 10 000 пъти повече. По своя минерален състав, метеоритите се делят на каменни, желязо-каменни и железни с висок примес на никел. Най-големият метеорит, паднал на Земята лежи в западна Сахара и тежи над 60 тона. В България също са падали метеорити. Късове от тях могат да бъдат видени в Геологическия музей на Софийския университет „Св. Климент Охридски”. Много астрономи, в това число – и български, работят по няколко международни програми за откриване на астероиди, преминаващи на опасна близост до Земята, и които биха могли да се сблъскат с нея.

 1. Нова ледена епоха

 Това може да се случи при евентуално намаляване на слънчевата активност. Достатъчно е тя да намалее и само с 1%. Една нова Ледена епоха ще има сериозно въздействие върху цивилизацията, защото обширни територии на континентите Северна Америка, Европа и Азия може да станат необитаеми. Все още ще бъде възможно да се живее в тропическите региони, но там пък може да има загъба на влажност и на водани ресурси. Последният дълъг ледников период е приключил преди около 10 000 години.

 1. Демографски взрив на световното население, селскостопанска криза и невъзможност то да бъде изхранвано

 През ХХ и XXI век станахме свидетели на бързо нарастване на човешката популация, поради развитието на медицината и подобряване на медицинските условия в света. А също – и заради огромно увеличение в производителността в селското стопанство. Между 1950 и 1984 г. световното производство на зърно е нараснало с 250%. Така стана възможно производството на храни да бъде в крак с прираста на населението в световен мащаб и да поддръжка този постоянен прираст. Според редица учени, предстоящата криза в селското стопанство ще започне да се усеща след 2020 г., а през 2050 г. резултатите от нея ще бъдат отчайващи. Учените твърдят, че през следващите десетилетия цената на хранителните стоки и на питейната вода ще започнат да се покачват спираловидно. Предстоят световен глад и световна жажда, каквито историята е познава. Ако пшеницата заболее от различни болести, освен кризата в добивите, ще има криза и в производството на храни, базирани на нея. Ще последва намаляването и поскъпването на други хранителни продукти.

 1. Изригване на супервулкани

Живеем върху огнена топка, покрита с тънка кора. Изригването на супервулкани би могло да доведе до премного жертви и ужасни разрушения, последвани от вулканична зима или – най-малкото – до години без летен сезон. Вулканичната деност би могла да доведе и до нови природни бедствия като земетресения и огромни вълни цунами. Все още науката не е създала стратегии за предотвратяване на изригване на супервулканите. На всеки 50 000 години изригва супервулкан.

 1. Сблъсък на галактиката Андромеда е с нашата галактика – Млечния път

Сблъсъкът и възможното сливане на свете галактики би могло да измени орбитата на цялата Слънчева система, предизвиквайки възможността нашата планета да стане необитаема.

 1. Извънземни превземат Земята

Извънземните отвличат, изнасилват, правят научни експерименти и убиват хората масово. Така е поне в научно-фантстичната литература и филмография. Може би те се крият от човечеството и ненадейно ще атакуват Земята, като ни бомбардират от Космоса, а после ще изпратят своите роботи да ни доунищожат. Ако не се справят по този начин, биха могли да използват химическо и/или биологичско оръжие. След като ни унищожат, те ще разграбят природните изкопаеми на нашата планета. Другата възможност е извънземни да донесат непознати за нас болести, които да унищожат човечеството. Ако извънземните цивилизации съществуват и, ако нивото им на развитие е малко по-високо от нашето, те вече знаят, че на нашата планета има живот.

Все още нашите учени не са открили извънземен разум. Може би извънземните не съществуват и ние сме сами във Вселената. Фактът, че независимо от усилията да бъдат регистрирани следи (сигали, съобщения и др.) от други цивилизации, досега не са установени техни прояви, вероятно означава, че извънземни цивилизации просто няма. Или пък извънземните живеят твърде далеч от нас и им трябва много време, за да достигнат до нашата планета. Може би извънземните имат твърде кратък живот. Или нивото им на технологично развитие е нищожо. Или ние се намираме в техен резерват, а те ни изучават мълчаливо, без да се намесват в развитието ни и криейки от нас съществуването си. Бъдещето ще покаже коя хипотеза е вярната. Търсенето на извънземен разум прилича на търсене на игла в купа сено, без да заем как точно изглежда иглата. Или – на търсене на черна котка в тъмна стая, в отсъствие на самата котка.

 1. Изчезване на насекомите, опрашващи растенията, колапс на екосистемите

Намаляване или изчезване на насекомите, опрашващи растенията, ще доведе до загубата на много растения, сред които – и на голям брой земеделски култури. Ще настъпят недохранване и глад. Биоразнообразието на нашата планета стремглаво намалява. По 30 000 видове изчезват всяка година. Животът на всеки един организъм на планетата е неразривно преплетен с живота на другите. За да улесним живота си, ние тук и сега, ние изсичаме и изгаряме горите, замърсяваме околната среда със синтетични материали, транспортиране организми от оригиналните им екосистеми в други… Последиците от екологиченн катаклизъм са непредсказуеми.

 1. Инфекциозни болести и пандемии

Инфекциозните болести са опустошавали човечеството през цялата му история. Чумата е убила почти половината от хората във всеки един от регионите, в които е бушувала. Маларията, проказата, туберкулозата, холерата, хепатитът, СПИН-ът и други болести катоатипичната пневмония, птичия и свинския грип, едрата и дребната шарка, вирусът Ебола и други продължават да опустошават света днес. Възможно е една такава болест (или – няколко такива болести) да унищожи цялото население на Земята. Военните продължават да създават нови и нови биологични оръжия. В една бъдеща война те биха могли да изпуснат от контрол някое такова оръжие и микробите биха могли да унищожат световното население, преди то да намери лечение за новата болест.

 1. Зомбиране на хората и превръщането им в ходещи мъртъвци

Съществуват паразити, които могат да контролират мравките и да ги превръщат в зомбита, но не са известни вируси или бактерии, които да могат да превърнат хората в ходещи мъртъвци. Вуду магьосниците използват екстракт от отровната риба фугу, за да зомбират своите жертви, но не могат да зомбират цялото човечество, при това – едновремено.

 1. Негативни генетични изменения на човечеството или ерозия на теломерите

Негативни генетични изменения или смаляване на теломерите (Теломерите са защитните „капачки” на хромозомите.) може да направят хората по-податливи на болести на напредналата възраст като рак, диабет тип 2, артериална хипертония, атеросклероза, инфаркт, инсулт, болестта на Алцхаймер, старческа деменция… Някои учени обясняват изчезването на неандерталците именно с ерозия на теломерите. От друга страна, възможно е част от човечеството да се превърне в мутанти, които да избият останалата част от хората.

 1. Психични разстройства на личността

Поради дистрес човечеството може да заболее от различни психични разстройства – тревожност, различни фобии, депресия, шизофрения, хипохондрия и др.

 1. Тероризъм

Днес е лесно група отмъстители да се сдобие с необходимите материали и технологии за създаването на оръжия за масово унищожение. Терористите предпочитат химическото и биллогическото оръжие, но не биха се двоумили да използват и ядрено, ако им попадне. Най-вероятно биха използвали някоя позабравена болест, например – чумата, антракса или едрата шарка. Или – някой отровен газ. Терористи биха могли да препрограмират роботите така, че те да унищожат човечеството.

 1. Бъдещето на Слънцето

Въпреки че няма да сме живи в този момент, за да го наблюдаваме, след около 5 милиарда години нашето Слънце ще се превърне в червен гигант, а горещината му ще разтопи земната кора и ще свари водата в океаните, моретата, езерата и реките. Говорете за глобалното затопляне! Говорете за SPF 1000! Обемът на Слънцето ще нарастне дотолкова, че то ще погълне всички планети от земната група (Меркурий, Венера, Земя и Марс) заедно със спътниците им (Луна, Деймос и Фобос). Да се надяваме, че дотогава щe сме колонизирали други обитаеми слънчеви системи!

 1. Божествена намеса

Въпреки липсата на научни доказателства, тази теория се подкрепя от множество религиозни текстове – на юдеизма, християнството и исляма, например. Всички религии имат подобна история: божествена сила ще се намеси в света, за да донесе края на нашата история и да наложи нов морален ред. Справедливостта ще възтържествува, злите ще бъдат наказани в ада, а добрите ще заживеят в рая. Затова свещените текстове препоръчват да живеем праведно. Дори и атеистите, които не вярват в това, има защо да се притесняват. Някои религиозни секти принуждават своите последователи да пристъпят към избиване на собствените си семейства и след това да се самоубият групово. А други секти се опитват да ускорят края на света. Един пример: японската секта Аум Шинри кьоо пусна нервнопаралитичния газ зарин в станция на токийското метро през 1995 г., убивайки 12 д. и ранявайки над 5000 д. Представете си какво би се случило, ако други такива групи се сдобият с по-мощни оръжия за масово поразяване!

 1. Облак космически прах

Ако Слънчевата система премине през космически облак прах, това би довело до глобална промяна на климата.

 1. Рязко препозициониране на оста на въртенето на Земята

Такова нещо може да бъде причинено от изключително мощни геоложки и/или космически фактори. Ако това се случи внезапно (а не – бавно, в рамките на един много продължителен период), ще генерира огромно множество земетресения, вулканични изригвания, мегацунами, мегациклони по целия свят.

Учените отричат възможността краят на света да настъпи през 2012 г. Освен, ако сами не го предизвикаме по някакъв начин. Ако човечеството не се самоунищожи догодина, 2012-та ще бъде поредната нормална година – като всяка предишна.

По материали от:

 http://en.wikipedia.org/wiki/Risks_to_civilization,_humans_and_planet_Earth

 http://en.wikipedia.org/wiki/Doomsday_event

 http://www.livescience.com/14173-doomsday-scenarios-apocalypse-2012.html

 http://www.guardian.co.uk/science/2005/apr/14/research.science2

 http://www.sciencentral.com/video/2008/09/10/top-10-end-of-the-world-scenarios/

 http://botw.org/articles/endworld.html

 http://socyberty.com/future/10-possibilities-for-the-end-of-the-world/