Най-старият магически квадрат на китайски се нарича „хау ту“. Самият квадрат се състои от три реда и три колонки от числа. Когато се събират всеки три числа в един ред, колонка или диагонал, се получава сума петнайсет, като в квадрата се съдържат всички числа от едно до девет.

Най-старото описание на този пъзел датира от около 80 г. пр. Хр., но той е създаден много по-рано. Една легенда разказва, че от Жълтата река излязъл кон-дракон, дошъл и дал хау ту на Ю, който управлявал Китай през 2100 г. пр. Хр. Ю е историческа фигура, но конят-дракон вероятно не е. Освен това не е сигурно, че хау ту на Ю е било същото като показаното тук, тъй като по неговото време математиката трябва да е била твърде примитивна.