„Парите са всичко“

Съгласно „Артасастра", древен индийски учебник по държавно управление, съществуват три цели в живота на хората - богатството, благотворителността и желанията. „Единствено богатството е важно,...

Конституция на Народна Република България от 1971 год

КОНСТИТУЦИЯ НА НАРОДНА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ (Oбн., ДВ, бр. 39 от 18 май 1971 г., отм., ДВ, бр. 56 от 13 юли 1991 год.) НИЕ, гражданите на Народна...

Свети Макавеи-1.VІІІ

В самото начало на месец август българския народ и църква отбелязват паметта на седемте братя Макавеи и тяхната майка Соломония. Те загиват в защита...

Европа във война 1618-1659 г.

Вместо Увод Едно от най-трудните неща, с които един историк може да се захване е да обобщава поредица от исторически събития. Синтезирането на огромен по...

Прабългарският календар

Няколко хилядолетия преди Христа прабългарите съумяват да съставят една от най- точните системи за измерване на продължителността на Земната година. Тя се основава главно...

Търновска конституция

ТЪРНОВСКА КОНСТИТУЦИЯ КOHCTИTУЦИЯ HA БЪЛГAPCКOTO КHЯЖECTBO (Приета на 16.04.1879 г.; изм. на 15.05.1893 г. и 11.07.1911 г.; отменена с Конституция на НРБ, приета от ВНС на 4.12.1947...

Бойни полета от периода на ранната бронзова епоха

Германски археолози са открили бойни полета от периода на ранната бронзова епоха. Сериозно наранени и счупени човешки останки, датиращи от ранната бронзова епоха, са били...

Как се появява играта на покер

Покерът е игра, която съществува от векове и продължава да бъде изключително популярна и до днес. Това занимание има много варианти, но същността на...

Как се е променил хазарта от далечни времена до наши дни...

Хазартът се заражда още от дълбока древност през епохата на палеолита или ако за някои е по-лесно да се ориентират в историческото пространство- преди...

Не пропускай

Избрани статии