wikimedia

През 19 век от торфено блато в Източна Русия е извадена мистериозна дървена статуя от преди 11 000 г. Датировката й е направена от германски учени преди седмица, която я прави най-старата дървена обработка намирана някога.

През 1997 г. е направен въглероден анализ на дървения идол, като датировката му била приблизително 9500 г.

Новият екип от учени са използвали нова технология за датиране, като го подложили на масова спектрометрия и така получили много по-точни резултати. Новия анализ показал, че всъщност дървената статуя е с 1500 г. по-стара от първия анализ. Преди 11 000 г. хората започват да стават доминиращият вид на Земята, това е и  доказателство за интелекта на вида ни от преди толкова много години.

Откритието е много важно и помага да разберем развитието на цивилизацията и изкуството в Евразия, дори самото човечеството като цяло.

Може да се каже, че ловците събирачи по онова време не са били никак по-назад от земеделските народи в Близкия изток.

Смята се, че идола е предназначен за религиозни и духовни цели, както и има изгубен език издълбан в него. Може би никога няма да разберем какво означават символи и какво е било посланието на хората преди 11 000 г..

Първоначално фигурата е била 5,3 метра висока, но след периода на СССР една част е изчезнала и в момента е само 2.8 метра.

DUGOeTS

Източник: http://www.iflscience.com/