Увод в историята на българския език

Историята на българския език изследва и разкрива развоя на българския език в неговите форми — устна и писмена — от обособяването му като самостоятелен език...

Богомилите и богомилството

Поява на богомилството След симеоновите войни държавата отслабва и населението все по трудно поема последиците от нея. Разорявано и експлоатирано от господстващата феодална класа селяни...

Упадък на българската държава и нейната политическа децентрализация през царуването на...

Превод на М. Войнов в ГИБИ, VIII, с. 157—160, от Acropolita цит. съч с. 26—29. Обособяването на Слав като самостоен владетел Планината Родопи, която се нарича...

След падането на България под византийска власт

След падането на България под византийска власт земите и били разпределени във византийската административна система. Тракия, Албания, Епир и Тесалия били подчинени на бившите гранични теми,...

Българската хегемония в европейския югоизток при Цар Иван Асен II (1218-1241)

III. 1. БЪЛГАРСКАТА ВЪНШНА ПОЛИТИКА ПРЕЗ 1218-1230 Г. Из „История" на Тома архидякон Превод на В. Гюзелев от Thomae Archidiaconi Hristoria Salonitana, Monument spectantnia Slavorum meridionalium, Scriptores,...

Старобългарски период културно-историческа роля на книжовния старобългарски език

Началото на старобългарския период се бележи от събитие с изключително културно значение. През 863 г. Константин-Кирил Философ създава първата българска и славянска азбука —...

Книжовен живот на Кирил и Методий и техните ученици в България

VI. КНИЖОВЕН ЖИВОТ 1. КИРИЛ И МЕТОДИЙ И ТЕХНИТЕ УЧЕНИЦИ В БЪЛГАРИЯ Из Пространно житие на Кирил Обикновено като автор, а това житие се сочи Методий. Познато...

Тракия в границите на Римската империя

Някои по-известни тракийски племена Първият въоръжен контакт между римляни и траки е през 188 г. пр. н. е., когато армията на Волзон се връща от...

Чипровските родове

Чипровските родове Парчевич, Пеячевич, Кнежевич и Томагионович Да започнем с това-кога прониква католицизмът в Северозападна България. Още от среновековието католически проповедници обикалят нашата държава. В Северозападна България...

Археолози опитват да разгадаят тайните на Марс-най-свирепият боен кораб на 16...

Корабът Марс, кръстен на римския бог на войната, преди е бил най-големият боен кораб в света и е бил флагманския кораб във флотата на...