Група японски учени под ръководството на Шинго Маеда (Shingo Maeda) от университета Уаседа създадоха необичайна гелоподобна субстанция, която има способността сама да се движи подобно на гъсеница. Гела се състои от комбинирани полимери, които изменят своя размер и даже цвета си под влияние на химическото обкръжение. Механичното движение на гела зависи от много външни фактори, като температурата на средата, pH, електронен потенциал и т.н. При това гела губи и приема електрони пораждащи в него слаб променлив ток. Движението на субстанцията всъщност добре се обяснява с реакцията Белоусов – Жаботински ( BZR). Създадения гел може да се движи само по грапава повърхност, защото използва сцеплението, което се създава. Шинго Маеда работи над нов усъвършенстван гел, който ще може да се движи и по гладки повърхности, като неговите движения ще наподобяват тези на дъждовен червей. Според учените създадения гел ще може да замени много електронни компоненти в редица машини.