Цветница (Връбница) 16 април често празника Цветница се свързва свъзкръсващата природа, чийто символ са цветята. Това е времето околоВеликден или Възкресение Христово – най-големия празник за православниясвят. Цветница се чества последната неделя преди Възкресението. Вначалото характера на празника Цветница е бил строго религиозен. СпоредБиблията и останалите свещенни книги разказват за пристигането наХристос-син божи в Йерусалим. Тогава хората го посрещат с палмовиклонки и възгласите „осамна”. Само няколко дена след това те ще викатотново, но този път „разпни го”. По стечение на обстоятелстватаправославни и католици са заменили палмовите клони с върбови. Порадитова този празник е известен сред българите и като Връбница.

Макар и религиозен по характер този празник е възприет от българите.Той става част от нашия традиционен календар и намира широкоразпространение в цялата страна. Цветница или Връбница е празник, койтое тясно свързан с Лазаровден. Това не е случайно, тъй като лазарките,които са главнодействащите лица на денят на Св. Лазар са и основнитеучастнички в ритуалите на следващия празничен ден – Връбница. Специалноза този ден се приготвя обреден хляб, който има форма на кукла. Освентова на Цветница девойките си правят венци от върбови клони. След товасе събират на реката и на която венчето тръгне първо и изпреваридругите се избира за кумица. На някои места момите освен тези венчетапускат и обредната хлебна кукла. Избраната кумица и момите, които са яизбрали гувеят една седмица. След като приключат ритуалните лазарскитанци и обреди, които продължават два дена. Фактически тези ритуали иобреди са извършaни на Лазаровден и Цветница. Тези лазарски игриприднадлежат към голям предвеликденски обреден комплекс. Те са свързанис посвещението на девойките от една възрастова и социална група вдруга. Произходът на тези игри може да се проследи още в древността.Събраното от момите-лазарки се занася в дома на кумицата. Там на Великичетвъртак те отново се събират за да боядисат великденските яйца иизпекат празничния козунак. Според старата традиция днес празнуватхората, които носят имена на цветя като например: Роза, Маргарита,Теменуга, Деляна и други. Празнуват и тези, които носят име на дървета.