Живота може да не процъвтява в пустинята Сахара, но два от няй-обилните ресурса, които тя предлага – слънчевата светлина и пясъка – може да помогнат за производството и добив на енергията на слънцето. Sahara Solar Breeder Project е инициатива на университети от Япония и Алжир, целяща да построи толкова слънчеви електроцентрали до 2050, за да удовлетворява 50% от нуждите от енергия на човечеството. Идеята е да се започне като се построят няколко силиконови фабрики в Сахара, които ще превръщат пясъка в силиций, нужен за правенето на слънчеви панели. Когато тези панели вече са дайстващи, енергията генерирана от тях ще се използва за построяването на още фабрики, изкарващи още слънчеви панели, генериращи още енергия, която може да бъде използвана за построяването на още фабрики и т.н.