Solar_Archipelago_-_Flickr_-_NASA_sunspots

Тези тъмни петна доста често засенчват лика на Слънцето, но са минали хиляди години, без астрономите да забележат това. Наблюденията на Слънцето са неудобна дейност, а и повечето петна са твърде дребни (с диаметър 100 000 км или по-малко), за да се открият без внимателно изследване. В края на краищата регистрацията е започнала със слънчево петно, наблюдавано в Китай през май 28 г. пр. Хр. Оттогава са правени чести наблюдения. Китайските астрономи са гледали към Слънцето през полупрозрачни люспи от нефрит и са описвали слънчевите петна като черни пари.