List of objects in the solar system

От своите наблюдения на Слънцето и Луната вавилонците през първото хилядолетие пр. Хр. са установили променливите скорости на тези две небесни тела спрямо Земята. Най-старите запазени таблици, в които са записани вариантите на тези скорости, са върху плочки с клиновидно писмо от около 250 г пр. Хр., но първите наблюдения вероятно датират много преди това – от първите векове на първото хилядолетие.