Kinemetrics_seismograph

Първият сеизмограф е бил по-интересен на външен вид от днешните:
„Той имаше куполовиден похлупак и външната по-върхност беше украсена с антични орнаменти и рисунки на планини, костенурки, птици и животни… Отстрани на съда имаше осем дракона, всеки от които държеше в устата си топка от бронз, а наоколо седяха осем жаби с отворени усти, готови да поемат всяка топка, която драконите изпуснат.“

Този сеизмограф е изобретен от Джан Хен (78 – 139) през 132 г. в Лау Ян, столица на Китай. (Той е геният, направил модел на самолет с перка и диференциално зъбно колело.) Вътре в сеизмографа имало фино балансирана колона, която се люлеела по време на земетресение и включвала механизъм по една от осемте посоки. Един от драконите изхвърлял топка в устата на жабата срещу него и машината започвала силно да шуми, за да подаде сигнал на наблюдателите. Посоката към епицентъра на земетресението била определяна по това коя жаба е получила топка. „Като се проследявала посоката, се разбирало къде е било земетресението“, се казва в „Историята на последната династия Хан“.

„Когато фактите бяха проверени, се получи почти свръхестествено потвърждение… Веднъж един от драконите беше изпуснал топката от устата си, макар че трус не беше усетен… Но няколко дни по-късно пристигна вестител, който носеше новини за земетресение в Лун Хси [отдалечен на 700 км].“