S/2005 P 1 е предполагаем естествен спътник на Плутон. Открит е през юни 2005 г. заедно с S/2005 P 2 от екип астрономи включващ Хал Уийвър, Алан Стерн, Макс Мъчлър, Андрю Стефл, Марк Буйе, Уилям Мерлин, Джон Спенсър, Елиът Йънг и Лесли Йонг на снимки от телескопа Хъбъл от 15 и 18 май 2005 г.

S2005P1

Спътниците са забелязани за пръв път от Макс Мъчлър на 15 юни 2005 г., и откритието е оповестено на 31 октомври 2005 г.
От снимките е установено, че спътниците са на приблизително кръгова орбита около Плутон, в орбиталната равнина на Харон, с орбитален радиусот около 65 000 km. До момента не са установени точни размери наобекта, но се предполага, че диаметърът му е между 52 и 160 km.. S/2005 P 2 е около 25% по-блед от S/2005 P 1 и вероятно е по-малък.
Обектът ще бъде посетен от мисията Нови Хоризонти през 2015 г.

S2005P1.jpg (800×600)

S/2005 P 2

S/2005 P 2 е предполагаем естествен спътник на Плутон.Открит е през юни 2005 г. заедно с S/2005 P 2 от екип астрономивключващ Хал Уийвър, Алан Стерн, Макс Мъчлър, Андрю Стефл, Марк Буйе,Уилям Мерлин, Джон Спенсър, Елиът Йънг и Лесли Йонг на снимки оттелескопа Хъбъл от 15 и 18 май 2005 г.

Спътниците са забелязани за пръв път от Макс Мъчлър на 15 юни 2005 г., и откритието е оповестено на 31 октомври 2005 г.
От снимките е установено, че спътниците са на приблизително кръговаорбита около Плутон, в орбиталната равнина на Харон, с орбитален радиусот около 50 000 km. До момента не са установени точни размери наобекта, но се предполага, че диаметърът му е между 32 и 145 km..S/2005P 2 е около 25% по-блед от S/2005 P 1 и вероятно е по-малък.
Обектът ще бъде посетен от мисията Нови Хоризонти през 2015 г.