Член е на Международния съвет на научните съюзи (International Council of Science).Официално признат и упълномощен да отговаря за даването на названия на звезди, планети, астероиди и други небесни тела и явления.

iau_wb

Работните групи включват: Работна група за номенклатура на планетарни системи (Working Group for Planetary System Nomenclature),която поддържа конвенциите на МАС за наименуване на планетните тела. МАС е също отговорен за системата от Астрономически телеграми, въпреки че не той движи тази система.

МАС е създаден през 1919г, като сливане на различни международнипроекти, вкл. Carte du Ciel, Соларния Съюз (Solar Union) иМеждународното бюро за време (Bureau International de l’Heure). Първипрезидент е Бенджамин Байо. Понастоящем президент на МАС е Роналд Екерс.

МАС има 9040 индивидуални членове, професионални астрономи (основно), 63 страни членки.