1716_Savoiski

На 5 август през 1716 г., принц Ойген Савойски разбива османците при Петроварадин (днешен Нови Сад). Австрийската армия, подсилена от унгарци и хървати, наброява около 85 000, докато османските сили, командвани от великия везир Силахадар Дамат Али Паша вероятно са наброявали около 120 – 130 000 души,част от които са протестантите – бунтовници от Трансилвания, както и кримски татари.

В следствие на победата, австрийците преминават в мощно настъпление, завършило с превземането на Белград през 1717, а съгласно мира от Пожаревац (1718), целия Белградски санджак е предаден на Австрия. Сърбия ще остане Австрийска до 1738г.

Клуб „Военна история“