Знаеш ли, че последната дума в Библията е "Амин"?

Знаеш ли, че последната дума в Библията е „Амин“? Значението ѝ е „така да бъде“ или „да, съгласен съм“. Тази дума се използва като завършек на молитви или благословения, за да изрази съгласие или одобрение. Последната дума в Библията е част от последното изречение в Откровението 22:21, което гласи: „Благодатта на Господа нашего Исуса Христа да бъде с всички вас. Амин.“ Думата “Амин” се среща 30 пъти в Стария завет и 129 пъти в Новия завет, което прави общо 159 срещания на тази дума в цялата Библия.

Последната дума в Библията е символична, защото показва, че Божието слово е завършено и потвърдено. Тя също така изразява надеждата и очакването на християните за скорошното възвръщане на Исус Христос и изпълнението на Божиите обещания. Последната дума в Библията е като печат, който затваря историята на спасението и отваря ново небе и нова земя.

Виж още:
Децата пишат писма до Бог – част I
Децата пишат писма до Бог – част II