zoomwalls.com (157)

Книгата „Децата пишат писма до Бог“ на Михаил Димов е удивително четиво. Очите се разхождат ред по ред, а всяко следващо писмо те разтрогва или умилява. В един момент искрено се разсмиваш, а в другия прочиташ нещо трогателно и смехът засяда в гърлото. Вероятно това е срещата с душата ти, когато ти е топло и хубаво и трепетно едновременно.  Когато писателят от Рига решава да даде въпросите „ За какво би искал да попиташ Бог?“, „Какво би искал да разкажеш на Бог?“ и „За какво би искал да помолиш Бог?“ на деца от 7 до 12 години, той не подозира колко наивни, сериозни и искрени могат да бъдат те. Усмихнете се, възрастни, четейки тези непосредствени идеи, изтръпвайте, просълзете се. И ако, това се случи, значи имате душа. И всичко ви е наред.

f408de9c8d3ba64f855f7c0639e2802b

А атеистите молят ли те за нещо?
Ояр, 3 клас

А ние да не би да сме Твоите играчки?
Саша, 2 клас

Защо човекът не се излюпва от яйцето?
Тима, 2 клас

Все пак кой е създал човека — Ти или трудът?
Рафик, 3 клас

Ти защо всичко прощаваш на хората, а учителите — не?
Костя, 2 клас

Ако аз отида в ада, Ти ще ме видиш ли там и ще гледаш ли как се издевават над мен?
Глеб, 3 клас

Там при Тебе красиво ли е или не?
Серьожа, 2 клас

Ти щастлив ли си?
Евелина, 1 клас

На какъв език говорят душите?
Рая, 4 клас

Когато още ме нямаше, Ти знаеше ли че ще ме има?
Леня, 4 клас

Ако нещо ме боли, това означава че Ти ми се сърдиш ли?
Гога, 4 клас

Каква марка е твоята кола? Божествена?
Кузя, 4 клас

Славата не Ти ли пречи да живееш?
Вася, 3 клас

Колко са вярващите сред вярващите?
Зоя, 4 клас

Мама каза, че насън аз съм плакал. Ти не помниш ли за какво си говорихме с Тебе?
Игор, 3 клас

Когато вече няма да ме има, аз ще виждам ли себе си?
Толик, 2 клас

Вчера аз прочетох, че е умрял един вестник. Къде ще пратиш душата му?
Саша, 4 клас

Как се става спомен?
Миша, 4 клас

Ти директор на времето ли си?
Нона, 2 клас

Аз много ли те излагам?
Вова, 4 клас

Може ли понякога да ти се присънвам?
Валера, 3 клас

Ти в какъв вид живееш?
Ерик, 4 клас

Направи така, че лятото да дойде завинаги.
Жора, 4 клас

Скъпи Боже, моля те, направи така, че започвайки от баба и завършвайки със слоновете, всички да бъдат щастливи, сити и обути.
Тоня, 2 клас

Дядо Боже, нека да живея толкова, колкото иска мама.
Вера, 1 клас

Дай здраве и щастие на мама, баба, чичо Федя, чичо Саша, чичо Боря и на другите ми бащи.
Никита, 2 клас

ca24fc11f21a1f540f110ca4eabdefb6

Господи, аз съм Ти благодарна за всичко, което Ти по-рано си направил за мен. Но ми помогни сега. Моят татко е в затвора без да има защо и ето той вече е там 8 месеца. Аз го чакам през цялото време. Ако имах възможност, щях да го освободя. Аз много те моля, помогни ми. Това е най-голямата ми молба. После вече никога няма да те безпокоя. Дори ако се случи да умирам. Ира, 4 клас

Аз бих искал Ти да ми станеш баща. Да си купим кола. Ауди-100.
Валентин, 4 клас

Искам всички хора да живеят щастливо и всички деца да се държат добре с родителите си и да не са бандити.
Женя, 2 клас

Дай ми вълшебна пръчица и ще Те оставя на мира.
Гарик, 2 клас

Моля те, направи живота по-прост.
Павел, 4 клас

Покажи ми тихичко поне един ангел.
Рая, 2 клас

Направи така, че през втория си живот да се родя във Франция и да бъда момче.
Кира, 4 клас

Прости всички, които не са кръстени, и мен заедно с тях.
Филип, 3 клас

Господи, аз искам да умра без да ме боли.
Таня, 4 клас

Мили Боже, вземи ме обратно, тук е толкова скучно.
Вася, 2 клас

За какво да те помоля? Ами че Ти сам всичко знаеш.
Алик, 4 клас

Изненадай ме, Господи.
Артур, 3 клас

Когато умра, не искам нито в рая, нито в ада. Искам при Тебе.
Вера, 3 клас

Изпари моите грехове.
Толик, 3 клас

Хайде да се срещнем преди смъртта.
Юра, 2 клас

Не моля за себе си, за човечеството моля. Направи така, че всички на света да живеят с 11 години повече, отколкото им се полага.
Артур, 2 клас

Нека моя татко и моят дядо да станат ангели – те ще ме пазят.
Женя, 1 клас

Покажи ме, моля те, на целия свят.
Алла, 2 клас

Дай ми 1 000 000 000 000 000 000 долара.
Ерик, 4 клас

Покажи ми как Ти ме обичаш.
Ерна, 2 клас

Бих искала да дойда при Тебе на гости вкъщи. За една седмица.
Алена, 1 клас

Пише Ти Антон. Ако е възможно, направи така, че моите любими играчки да оживеят.
Антон, 2 клас

В една книжка прочетох стихотворение, че Ти си изпратил на враната парче сирене. Не можеш ли и на мен също да ми изпратиш? Много ми харесва.
Вовка, 2 клас

Вземи ме при себе си, в Русия.
Павлик, 2 клас

Аз бих искала да имам рожден ден не веднъж, а пет пъти в годината. Не заради подаръците. Просто ще виждам повече пъти татко.
Нина, 2 клас

a9a3a43ec50afbf3075c00149c89fc25

Искам тиха спокойна старост.
Юра, 1 клас

Пусни моля ти се, баба ми при мен за Нова година.
Рая, 2 клас

Когато Те видя за първи път, Господи, за нищо няма да те моля. Ти ще си кажеш: какво скромно момче и ще ми подариш „Мерцедес“.
Антон, 4 клас

Искам да имам крилца.
Ивона, 1 клас

Изпрати на Земята своя син. Ние няма да го разпънем.
Павлик, 3 клас

Не ни брой времето, изгубено за молитви. Трябва да се съобразява това.
Янис, 3 клас

Хайде да се уговорим, Господи, аз вярвам в Тебе, Ти — в мене.
Ляля, 2 клас

Осинови ме, а когато Ти бъдеш стар, аз ще ти подам чаша вода.
Олег, 2 клас

Следи ме внимателно, за да не сътворя нещо.
Алик, 1 клас

Направи от мен супермен. Само не ми казвай, че трябва да се тренира, всеки ден да се бяга, сутрин да се прави гимнастика. Това всеки ден го слушам от баща ми.
Моня, 4 клас

Дай ми лична молитва.
Игор, 3 клас

Научи моите врагове да прощават на своите врагове.
Гера, 4 клас

Преди две години Дядо Мраз ми подари велосипед, но той вече ми е малък и ми трябва по-голям. Ти нали си по-богат от Дядо Мраз?
Робърт, 3 клас

Спасявай хората не от грехове, а от самота.
Сергей, 3 клас

Аз написах стихове. Те са срамни. Аз никому не ги показвам, но на Теб, Боже, ще ги покажа. Ето ги.
Възрастните плачат със сълзи.
Възрастните плачат с очите.
Малките плачат със сърцето,
Малките плачат с живота си.
Но ако възрастният плаче като малък,
значи той наистина плаче.
Марик, 4 клас

Бях на гробищата и ме потресе един паметник. Голям черен камък, върху него само една дума: „Мама“. И край.
Ваня, 4 клас

Ех, ако Ти ме познаваше по-рано. В детската градина. Сега аз малко се изоставих.
Света, 2 клас

Господи, получава се, че ако Тебе те нямаше, нищо нямаше да има, така ли?!
Сергей, 2 клас

Знаеш ли, откакто разбрах за тебе, вече никога не преписвам.
Ина, 2 клас

Господи, не умирай, моля те, че на Земята ще започне такова нещо…
Ася, 2 клас

Бях на село и видях малка църква. Беличка, чистичка. Зад нея брези, рекичка, а недалече голяма зелена гора… Това Твоята вила ли е?
Наташа, 4 клас

Е, Господи, поне на себе си би могъл да си прекараш телефон!
Яша, 3 клас

А Ти си хитър, отначало позволяваш на човека да съгреши, след това той се разкайва и Ти му прощаваш. Получава се , че Ти винаги си добър. Хитро.
Толик, 4 клас

Утре ще отида в църквата и ще Ти разкажа супер виц за атеистите. Ще се пукнеш от смях!
Степа, 3 клас

Пиша Ти от интерната. Интернат — това е място, където изпращат децата заради лошото поведение на родителите.
Ария, 4 клас

33a16c51dc28214f1a0102246cae50b5

Край, аз знам какво е това любов. Любов – това е гола жена.
Андрей, 3 клас

Ти знаеш ли, мама ни напусна и сега на нас с татко толкова ни се иска женска ласка.
Веня, 2 клас

Знаеш ли, макар да ми се струва, че нямам душа, все пак понякога тя ме наболява.
Роман, 2 клас

Слушай, живот ни дават родителите, а го отнемаш Ти.
Ерна, 2 клас

Прощавай, Господи, аз заминавам за Израел. Много ми е тъжно да се разделям с децата и нашата Галина Михайловна, с Тебе. Аз бих те поканил на гости, но нали там говорят на иврит…
Изя, 4 клас

Ти си създал човека, Господи, а той е създал Тебе. И още не се знае кой се е справил по-добре.
Борис, 4 клас

Аз толкова се уморих от живота: учиш, учиш, учиш. Като последен глупак!
Сеня, 3 клас

Вчера научих страхотно поверие за Тебе: ако вие сте богати – това е от Бога, ако сте бедни – това ви води към Бога.
Зорик, 4 клас

Ако беше направил най-напред жената, нямаше да ти се наложи да се занимаваш с ребрата.
Вова, 4 клас

Господи, като чете човек надписите върху паметниците в гробищата, и се замисля: А къде са погребани лошите хора.
Олег, 4 клас

Кога все пак ще дойде за втори път Иисус Христос? Нали трябва хората да се подготвят, че да не стане като при първото му идване.
Алина, 4 клас

Не изисквай всички да Ти се молят. Това не е скромно.
Валя, 4 клас

Хубаво Ти е на Тебе, Господи, с живия Висоцки общуваш.
Рудик, 4 клас

Защо трябва ние да страдаме, заради непослушанието на Адам и Ева?
Аркадий, 2 клас

Прости ми за всички грехове, знам, че съм направил много, но не знаех, че Те има.
Шурик, 2 клас

А времето, когато ние спим, защо ни се смята за живот? Не е правилно това. Насън ние дори не ядем.
Женя, 4 клас

Господи, аз знам, че трябва да си подам и другата буза. Е и какво? Подадох я, а Олег като ме фрасна. И ето сега, в класа аз съм страхливец. Благодаря.
Едик, 3 клас

Уважаема Татяна Ивановна, на въпроса, поставен от писателя Димов, „За какво би искал ти да помолиш Бога?“, мога да отговоря: „Това е моя тайна и аз нямам намерение да я разгласявам.“ С уважение, винаги на Вашите услуги…
Х. 4 клас

Желая Ти всичко най-хубаво в живота.
Стьопа, 1 клас

Дядо Боже, каня те на моя рожден ден, който ще се състои на 4 август в 14 часа. Ще те чакам. Ако нямаш пари, идвай без подарък.
Миша, 2 клас

А аз нали всяка секундичка умирам.
Паша, 1 клас

Ти защо си такъв неопределен: един ден е студено, на другия ден е горещо, а още си и такъв ветровит.
Соня, 2 клас

Цветята Ти са се получили по-добре, отколкото човека.
Галя, 4 клас

Не се страхувай, Господи, аз съм с Тебе!
Андрей, 1 клас

Вярно ли е, че всеки човек си има свой ангел-пазител? Ако е да, кой е моят ангел? Аз бих искал да се сприятеля с него.
Едик, 4 клас

6e6cad6e5786090b109df2ef881635a6

На мен ми се струва, че Ти вземаш нашите талантливи хора по-рано при себе си, защото те и на Тебе също ти харесват.
Остап, 3 клас

Ще можеш ли Ти да ми простиш моите грехове, ако не, тогава ще греша и по-нататък вече със спокойна душа.
Ернст, 4 клас

Направи ме на вятър, за да пътешествам по върховете на дърветата.
Славик, 3 клас

Ех, да имах Твоите възможности!
Олег, 2 клас

Децата трябва де си имат свой Бог. Славно, добро Богченце.
Саша, 3 клас

Аз съм лош, но нека хвърли камък по мене, който е добър. Само, тфу-тфу, Ти не хвърляй!
Вячеслав, 3 клас

Развод – това е погребение на семейството.
Оля, 4 клас

Аз Тебе те уважавам заради вярата ти в човека.
Игор, 3 клас

Старците — това са уморени деца.
Андрон, 4 клас

Всяка сутрин аз погребвам вчерашния ден. Нали той си е отишъл от мен завинаги.
Аркадий, 3 клас

Аз вярвам в Тебе, Господи, не само в църквата.
Андрей, 4 клас

Аз съм още малка, уча се в трети клас, грехове засега нямам, но се събират.
Ева, 3 клас

Родителите – това е нашата болка.
Владик, 1 клас

Прочети „Децата пишат писма до Бог – част I
Източник:
„Децата пишат писма до Бог“ на Михаил Димов