С помощта на Големият адронен ускорител учените от ЦЕРН доказаха съществуването на нова елементарна частица, наречена „пентакварк“, съобщават в прес съобщение от ЦЕРН. Статия с материал за откритието е публикувана в списание Physical Review Letters и в сайта на библиотеката на Университета в Корнуел – http://arxiv.org/abs/1507.03414

pentaquark

С това откритие, предричано от теоритичната физика отдавна, се устаноява е просто нова елементарна частица (от елементарни частици са изградени протоните и неутроните на атомите), но изцяло нов и напълно различен механизъм на обединение на кварките.

„Според нас експериментът ни има всички характеристики на откритие. Нямаме друго обяснение на това, което видяхме. Но науката изисква да публикуваме резултатите и да изчакме мненията и обсъждането на научната общност. Изучаването на новата частица може да помогне да се научи много повече за обикновената материя, от която всички ние се състоим“, казва за „Ройтерс“ ученият Гай Уилкинсън,

Засега пентакварките не са изследвани в достатъчна степен, но още през 1997 съществуването им е предсказано от русите учени Дмитрий Дяконов, Максим Поляков и Виктор Петров. В статия на Петров от 26 март 2013 г., публикувана в сп.“Елементи“ („Элементы“) ученият разказва как е възникнала хипотезата.

Самото наименование подсказва, че новоткритата частица се състои от пет „кварки“. Кваркът е „най-малката“ позната на учените частица, за която към момента няма данни да се дели на по-малки от нея съставни части. Етимологията на термина е интересна – всъщност той няма определено смислово значение и е взет на шега от романа на Джеймс Джойс „Бдението над Финеган“ чийто герой в съня си чува безсмислена фраза „Три кварка за мистър Марк”. Терминът е въведен от учения Мъри Гел Ман.