web_browser_internet

Първият сайт на World Wide Web е бил създаден преди 25 години, през август 1991 г. Сайтът обяснява концепцията и историята на Мрежата, като посочва връзки към цялата „онлайн информация на света“ – списък, чието удължаване е свързано с последващото разрастване на интернет и очертава процеса, чрез който хората могат да подобряват и да разширяване Мрежата. Уеб сайтът е създаден от Тим Бърнърс Лий, компютърен учен в Европейската организация за ядрени изследвания (ЦЕРН) в Женева.

Началната страница на уебсайта, озаглавен „World Wide Web“, е архивирана в оригиналната му форма (чрез techblog Gizmodo). Дефиницията за същността на World Wide Web е „инициатива за хипермедия, служеща за извличане на информация с цел да се даде универсален достъп до голямата вселена на електронните документи.“

Друга страница в рамките на сайта, насочва читателите към всичко, което тогава е било достъпно онлайн, като страници, посветени на законодателството, Библията, текстовете на песни и политиката. Сайтът предлагал хората да изпращат на електронната поща www-request@info.cern.ch уеб сайтове, за да се попълват тези списъци.

Бърнърс Лий, който изобрети World Wide Web, за да създаде депо за публично достъпна информация, която да може да бъде достъпна през интернет, пише в своето „резюме“ на страницата: „Проектът се основава на философията, че повече академична информация трябва да бъде свободна – на разположение на всеки. Проектът има за цел да позволи обмена на информация в рамките на международно разпръснати екипи и разпространение на информация от групи за подкрепа. Първоначално, насочен към физика на високите енергии, той се е разпространил към други области и привлича все по-голям интерес и подкрепа от страна на интернет потребителите, става ресурс, който става причина за откриване на нови работни места.“.

На страница „Как мога да помогна?“ Бърнърс Лий инструктира читателите си за това, как да публикуват данни на собствената си страница и как да пишат софтуер, който ще помогне да направим Интернет по-използваем. Той призовава хората да дадат своя принос чрез изграждане на търсачките.

В раздела „Етикет” той съветва създателите на уеб страници и интернет потребителите да спазват нетикета – етикета в интернет.

За разлика от все по-отдалечаващата се 1991 година, сегашният Интернет е превърнат в хаотична паяжина от всякаква информация – стара и нова, истинна и лъжовна, надеждна и подвеждаща.

Оригиналната визия на сайта можете да видите тук:
http://www.w3.org/History/19921103-hypertext/hypertext/WWW/TheProject.html