Nestinarstvo_1

Човешкото тяло може дотолкова да се дисциплинира, че ако имат достатъчно силен мотив, хората могат да вървят върху тлеещи въглени, без да се изгорят. В древна Италия мотивът бил освобождаване от данъци. Римският Сенат приел декрет, с който се освобождавали от данъци (и от военна служба) група семейства, наречени Хирпи, заради постиженията им в ходенето по огън. Хирпите живеели в една област близо до Рим и започнали своите смели занимания преди почти 2500 години. Като жертвоприношение на Аполон на връх Сораакте те ходели боси върху жарава, без да се изгорят. Те повтаряли това представление всяка година, както би правил и всеки от нас при такива обстоятелства.

Nestinarstvo_2