Напредък в „Нано-земеделието”. 

Автор: Тихомир Георгиев

Често се появяват новини за неблагоприятни последици на нанотехнологиите върху здравето и околната среда, но учени от Арканзас съобщават, че въглеродните нанотръби (ВНТ) могат да бъдат полезни за земеделието. В публикация, която ще излезе в октомврийския брой на ACS Nano, е показано, че доматени семена обработени с ВНТ покълват по-бързо и разсадите стават по-големи и по-тежки, отколкото при обикновените семена. Изследователите предполагат, че този ефект върху растежа може да бъде от значителна полза за увеличаване на биомасата на растения отглеждани за биогорива, както и други земеделски продукти.

Nano-agricultureМария Ходаковская, Александру Бирис и  техни колеги отбелязват, че има  значителни научни изследвания в  областта на използването в земеделието  на нано-частици – частици с  размери 1/50 000 от дебелината на човешкия косъм. Сред целите на „нано-земеделието” са увеличаването на продуктивността на земеделските култури използвани за храна, горива и други цели.

Учените съобщават за доказателства за възможността на ВНТ да проникват в твърдата външна обвивка на семената и за ползата от това. Подложените на ВНТ семена поникват до два пъти по-бързо от семената използвани като контролна проба и разсадите тежат над два пъти повече отколкото тези на необработените семена. Тези ефекти могат да се осъществяват защото ВНТ проникват в обвивката на семената и увеличават поемането на вода твърдят учените. „Този положителен ефект от ВНТ върху растежа на семената може бъде от голямо икономическо значение за земеделието, градинарството и енергийният сектор за производството на биогорива” казват те.

По материали предоставени от Американското химическо дружество