History of Vegetarianism

Най-старите опити да бъдат защитени животните от човека са свързани с желанието за запазване на дивата природа и с вегетарианството. Въпреки че можем да датираме тези идеи в античността, не можем да идентифицираме защитник на животните, живял преди римския писател-енциклопедист Плиний (Гай Плиний Втори, 23 г. пр. Хр. – 79 г. след Хр.). В своята „Естествена история“ той се възмущава от човешката експлоатация. Според него използването на животните като храна е в съгласие с естествения порядък, но същевременно вярва, че в природата се предполага те да са свободни и че човекът се оказва морално по-ниско от другите създания. Той е особено възмутен от страданията на животните, осигуряващи разкоша на хората, и между другото порицава лова на слонове заради слоновата кост и затварянето на птиците в клетки.