money-is-everything

Съгласно „Артасастра“, древен индийски учебник по държавно управление, съществуват три цели в живота на хората – богатството, благотворителността и желанията. „Единствено богатството е важно, твърди авторът Каутилия, защото то е пътят за постигане на другите две.“ Тази книга е писана преди около 2000 години.