Най-старите математически таблици са от Старовавилонското царство около 1800 г. пр. Хр. Намерени са в Нипур (Месопотамия) на глинени плочки. Таблиците, открити от археолозите, са образец на нещо, което по онова време трябва да е било голяма новост. Те са били създадени за използване в училища и съдържат умножение, деление, повдигане на квадрат, на куб и квадратни и кубични корени.