В китайската книга за математиката нищо не се спо­менава за корен квадратен от отрицателни числа, ко­ито са открити за пръв път от индийски математици по времето на периода Гупта (320 – 647 г. след Хр.). Вавилонските математически таблици [Математически таблици], датиращи от около 1800 години преди Христа, са включвали квадратни корени, но те може да са били намерени чрез умножаване на корена с налучкване, а не чрез извличане.