callnumbers

Каталогът на астрономическите разработки за библиотеката на Сарагон Първи (управител на Месопотамия в началото на II хилядолетие пр. Хр.) в Аган съдържа интересни инструкции за читателите. От тях се е искало да пишат на номерата на плочките, които искат, за да могат библиотекарите да ги извадят. Това е първият каталог с библиотекарски числа и най-старото споменаване на обслужване на библиотечни сбирки.