bibliography

В началото на II хилядолетие пр. Хр. в Месопотамия хората започнали да правят библиографии от подбрани творби на шумерската литература. Най-старата библиография, която е открита, е забележителна главно поради малкия си размер. Тя представлява глинена плочка, написана  на клиновидно писмо през около 1800 г. пр. Хр. Въпреки че е само 6,3 см висока и 3,9 см широка, тя съдържа заглавията на 62 литературни творби, подредени в две колонки. Много от тях са шумерски класици.