An_Anna_Blume

Корица на Анна Блуме, Dichtungen 1919

Въпреки че на теория нихилистичното изкуство може да не бъде абстрактно, нихилизмът е възникнал през XX век като проява на абстрактното изкуство. Нихилизмът се развива в две посоки: отричането на ценностите и културата или на изображенията и съзидателната роля на твореца. В Цюрих през 1916 г. този мотив дал началото на дадаизма – най-ранното нихилистично движение, базирано на предпоставката, че катастрофата от Първата световна война обезсмисля моралните и естетичните стандарти. Първите участници в движението били Макс Ернст, Ханс Арп и френският художник Марсел Дюшамп (1887-1968), който създавал произведения на изкуството, като се подписвал и давал заглавие на обичайни предмети или прибавял мустачки на Мона Лиза и така нататък.