school_

Училищата с активно ръководство постигат най-добрите резултати, според мозъчен тръст, занимаващ се с реформиране на образованието. Най-успешните училища игнорират правителствените съвети и определят свои собствени стандарти за ефективно обучение, се казва в доклада. Най-добрите училища имат „отворена култура“; в тях ръководителите редовно се появяват в класните стаи неофициално.

„Учителите гледат на посещенията на директора и заместниците му като на опит за помощ и подкрепа от страна на ръководството, а не – като на заплаха. Не ги тресе шпиономания. Най-добрите училища са обхванати от манията за постоянно усъвършенстване на ръководството, учителите и учениците.“

Тази промяна в културата на мислене води или до постоянното усъвършенстване на преподавателските кадри, или до излизане от професията на учители, които не искат да станат по-добри професионалисти, пише в доклада.

Да ти преподава добър учител е по-добре, отколкото слаб учител да ти повишава изкуствено успеха. От друга страна, броят на учениците в клас оказва малко влияние. Корея и Япония, които имат по повече ученици в един клас, имат по-добри резултати по математика от учениците в Англия, според статистика на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР).

Най-ефективни сред учителите са тези, които се обменят опит и се възползват от идеите на своите колеги – за планове на уроците, за прилагане на стратегии за справяне с лошото поведение на някои от учениците и др.

В доклада се твърди, че усилията на правителството за подобряване на качеството на преподаването се губи. (О, изненада!) Например, определението за добро преподаване, предлагано от Агенцията за обучение и развитие на училищните кадри е толкова рехаво, че добрите училища го игнорирате и съставят свое собствено. Квалификационните курсове за нови директори на Националния колеж по лидерство учат на много неща, но не – и как да се управлява едно училище или как да се подобрява работата на учителите.

Докладът призовава правителството да използва „Бялата книга на образованието, която ще бъде публикувана скоро, за да направи радикална програма за подобряване на качествата на действащите учители.

Правителството призовава инспекторите да се съсредоточат единствено върху качествата на обучението и управлението на училищата.

Университетите трябва да развиват образование по-концентрирано върху магистърската степен по бизнес-администрация – да създават ключови умения за управление.

Новите реформи трябва да помогнат на училищните директори да постигнат баланс между заплащането, броя на персонала и качеството на обучението.

Броят на помощник-учителите в училищата ще намалее, тъй като изследвания показват, че те добавят малка стойност в качеството на образованието в много класни стаи.

Реформаторска е идеята училищата да се занимават със стопански дейности, за да увеличат бюджетите си. Това е в противоречие със забраната за стопанска инициатива в училищата, финансирани от данъкоплатците. Но пък тя е допустима в общинските болници, затвори и домове за деца.

Английските държавни училища правят усилия за подобряване на качеството на своя преподавателски състав. Те могат да се учат от успешните училища, които поемат отговорност и избягват да се вслушват в съветите, давани от скъпи национални агенции. Министерството на науката и образованието трябва да премахне излишната бюрокрация, за да се подобри качеството на преподаването в училищата.

Източник: www.guardian.co.uk