sn-shortpapers

Автор: Мартин Белтов

Научните статии с по-кратки заглавия в специализираните списания се цитират по-често от тези с дълго заглавие (прочетете новината тук). Това бе оповестено в изследване, публикувано в Royal Society Open ScienceПроучени са 140 000 материала в периода 2007-2013 година, за да се стигне до този извод.

Индексът на цитиране е един от най-важните характеристики на всеки научен труд, като този показател служи до голяма степен и за репутацията на учена.

Авторите на изследването установяват резултатите като са използвали базата данни Scopus, за да разгледат най-цитираните трудове за всяка поредна година от обхванатия времеви период. За публикациите от 2007-2008 година се установява, че има силна връзка между кратките заглавия и високия индекс на цитирани.

Интересното е, че изследователите обхващат цели научни списания, а не отделни трудове. Това дава възможност за по-всеобхватно разглеждане на обхванатия проблем, като се установява, че списания, които предимно публикуват материали с по-кратки имена се цитират по-често от други. Разбира се има и изключения от тази обща представа.

Обяснението на един от авторите на изследването е, че материалите с по-кратки заглавия се възприемат като по-достъпни и поради тази причина се четат и цитират по-често.

Източник: http://martinbeltov.info/

Източник: nauka.bg