Map of Antarctica without ice and snow

Британски учени създават образ на Антарктика без сняг и лед.

Както може да видите Антарктика би бил уникален планински континент. Релефа е забележителен, има огромни планински вериги, обширни равнини и най-ниските клисури, ждрела и долини, които са наблюдавани на планетата.

Картата е съставена и сглобена чрез системата Bedmap2. Това е технология, която чрез сателитни изображения, радио вълни показващи дебелината на леда, сеизмични данни и картографски данни създаде реалистична карта на Антарктика само с естествената си повърхност.