Монотеизъм

През 1875 г. Мари Бакер Еди (1821-1910), американецът, основал „Християнската наука“, публикува книгата си „Наука и здраве с ключ към Светото писание“. Там той обяснява, че само Бог е реален, а материята, злото, страданията и болестите са въображаеми продукти на погрешно мислене. Сектата става много влиятелна, обединена от тази теза и възприела нейното практическо приложение – лекуване на душата, отбягване на лекарите, болниците и медицинската помощ.