Радио

Радиовълните са генерирани изкуствено в Германия през 1887 . или 1888 г. от Хайнрих Херц (1857 -1894) чрез включване и движение на електрически токове. Херц открил, че може да създаде искра чрез прекъсване в електрическа верига, ако активира друга верига на малко разстояние от нея. Той правилно установил, че това е предаване чрез електромагнито излъчване. Това е било предвидено в книгата „Електричество и магнетизъм“ от шотландския физик Джеймс Клерк Максуел (1831 – 1879), излязла през 1873 г.

History of Radio and Television

Телевизия

Телевизията е развита в продължение на няколко десетилетия от голям брой хора, работещи в Русия, Западна Европа, Великобритания и САЩ. Да си пръв не означава непременно да си по-напреднал в развитието. През 1926 г. първото експериментално предаване на телевизионно изображение е постигнато от шотландеца Джон Логи Беърд (1888 – 1946) и неговия екип в Лондон. Изображението е предадено със средни радиовълни и е получено в приемника като груб, но различим образ в розова неонова светлина. По-късно същата година те направили своето първо цветно предаване, като снабдили скенера с цветни филтри.

Редовни телевизионни предавания

Първите ежедневни телевизионни предавания са започнати през август 1928 г. от две американски радиостанции с техника, подобна на тази на Беърд. Един месец преди това в Нюарк, област Ню Йорк, започват да се продават телевизори.