shutterstock_106825397

Емисиите изгорели газове от автомобилите водят до по-високи температури, което на свой ред води до повишаване свободните емисии и допълнително затопляне. Снимка: Tom Wang от Shutterstock

Автор: Елена Кьосева

Глобалното затопляне ще се развие по-бързо, отколкото бе очаквано. Причината за това са емисиите парникови газове, които се изпаряват в атмосферата по естествен начин , повлияни от високите температури. Това е потвърдено в ново проучване за измерване на естествените метанови емисии.

Емисиите изгорели газове от автомобилите водят до по-високи температури, което на свой ред води до повишаване свободните емисии и допълнително затопляне.

Глобалното затопляне ще се развие по-бързо, отколкото бе очаквано. Причината за това са емисиите парникови газове, които се изпаряват в атмосферата по естествен начин , повлияни от високите температури. Това е потвърдено в ново проучване за измерване на свободните емисии метан на университета Линкьопинг.

„Всичко сочи, че глобалното затопляне, причинено от човека, води до увеличение на свободните емисии парникови газове. Нашите детайлни измервания  разкриват ясна тенденция за по-високи метанови емисии от езера, когато наблюдаваме и по-високи температури“, казва Сивакирутика Начимуту, студент по докторантура в Тема Промени в околната среда, университет Линкьопинг, Швеция, също и водещ автор на най-новата публикация по темата.

През последните две години екипът от изследователи в университет Линкьопинг е допринесъл в многобройни проучвания, всички от които сочат в една посока:  свободните  емисии парникови газове ще се увеличат, щом температурите се увеличават. В най-новото проучване са изследвани емисиите на метана, който се изпарява от езерата. Ефектът бил ясен: метановите емисии нараствали  видимо с температурите. Измерванията на учените показват, че температурите се увеличават с  15-20 градуса и почти удвоили нивото на метана. Откритието беше публикувано наскоро в Лимнология (наука за сладководните басейни)  и Океанография.

Докато увеличените антропогенични емисии парникови газове са очаквани и са включени в климатичните прогнози, бъдещото развитие на  свободно отделящите се такива е малко по-неясно.

Сега знанието за порочния кръг излиза наяве: парниковите газове от изгорелите горива водят до по-високи температури, което на свой ред води до увеличение на свободните емисии и допълнително затопляне.

„Вече не говорим за хипотези. Доказателството расте и резултатите от подобни проучвания са изненадващо ясни. Въпросът вече не е в това дали свободните емисии ще нараснат, а в това колко ще нараснат те със затоплянето, казва Дейвид Битсвикен, професор в университет Линкьопинг.

Това означава, че затоплянето ще се случи по- бързо от очакваното само заради антропогенните парникови емисии. Според професор Ботсвикен това също означава, че всяко редуциране на парниковите емисии е двойна победа  като освен че директно намаля ефекта на затоплянето, също предпазва от увеличаването на свободните емисии газове.

Източници:  Университет  Линкьопинг