Сравнението на нивото на разливане на река Нил, което е записвано в продължение на векове, е убедило старите египетски наблюдатели, че тяхната страна постепенно била наслоена от тинята, носена от реката на север. Всяка година Нил донася огромни количества седимент от високите райони във вътрешността на Африка и при разливане ги утаява в равнинните области на Египет и в своята делта, като ги вклинява в Средиземно море. В далечните праисторически времена водите на морето са покривали площта, върху която сега е разположен Долен Египет.

nile-river-valley
р. Нил